Documenta UniversitariaDocumenta Universitaria

 

Usuari desconegut no connectat Entra  |  Em vull donar d'alta

DU  |  Sèries i llibres  |  Tesis

Tesis

Tesis doctorals

títol / autorsisbn/issnpreu
Entre la vinya i el comerç
Alexandra Capdevila Muntadas 
978-84-92707-62-1 22,12 €
Les pintures rupestres prehistòriques del Zemmur (Sahara Occidental)
Joaquim Soler i Subils 
978-84-96742-12-3 57,69 €
A Non-linear approach to psychological well-being in adolescence
Mònica Gonzàlez Carrasco 
978-84-934823-8-1 17,31 €
El gerencialisme en la gestió de serveis públics
Francesc-Xavier Sales 
978-84-934685-6-9 18,27 €
La praxis de la Psicología y sus niveles epistemológicos según Santo Tomás ...
Martin Federico Echavarria 
978-84-934349-2-2 48,08 €
L'herència deweyana: La «Philosophy for Children» de Matthew Lipman i ...
Carla Carreras i Planas 
978-84-933125-0-3 10,96 €
fi llistat
 

llibres, notícies, novetats?

Cerca
Estudis de cultura escrita i visual Càtedra Promoció de la Salut Quaderns de Medi Ambient Papers de l'IRH Publicacions de la Càtedra Walter Benjamin Publicacions de la Càtedra Ferrater Mora UT BHR (Biblioteca d'Història Rural) Publicacions del Laboratori d'Arqueologia i Prehistoria de la Universitat de Girona Publicacions de l'ICRPC IULA (UPF) UNICA-Estudis Publicacions de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes Publicacions de la Càtedra UNESCO Estudis de cultura escrita i visual
eDU-Library
veure totes les sèries de Documenta Universitaria
veure tots els e-books de Documenta Universitaria
edita amb nosaltres
Distribució
descarrega els catàlegs de Documenta Universitaria

902 44 00 12

A fi de proporcionar el millor servei possible, per a visites i entrevistes personals concerteu cita prèvia per correu electrònic a l'adreça o per telèfon.

 

de dilluns a divendres de 8.45 a 14.00

 

Qui som DU | Sèries i llibres | Edita amb nosaltres | Distribució | Descàrrega de catàlegs | Contacte

Edicions A Petició, SL © 2008. CIF B17741240.
Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroempren - Despatx A1.18. C/ Pic de Peguera 11. 17003, Girona - Tel. +34 902 44 00 12 - Fax +34 972 18 34 57
inscrita al Registre Mercantil de Girona, al Volum 1919, Foli 108, Secció 8, full núm. GI-31787, inscripció 1a